ภาพถ่ายรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 นายยุทธชัย อุตตมะ
ภาพถ่ายรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายพิชิต ต้อยทอง
ภาพถ่ายรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คนที่ 1 นายศุภกัลป์ วงศ์คำปัน
ภาพถ่ายรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คนที่ 2 นายพลฤทธิ์ ฐิติวรนันท์
ภาพถ่ายรางวัลชมเชย คนที่ 1 นายวิทวัส ขาวอิ่น
ภาพถ่ายรางวัลชมเชย คนที่ 2 นายเจกิตาน์ โมกขกุล
อนุเคราะห์ภาพโดยนิตยสาร Compass
อนุเคราะห์ภาพโดยนิตยสาร Compass
อนุเคราะห์ภาพโดยนิตยสาร Compass
อนุเคราะห์ภาพโดยนิตยสาร Compass
Sponsorship
true WISERF THAMMASAT UNIVERSITY BOOKSTORE     RAIST
Platinum Sponsor Gold Sponsor Silver Sponsor
News
22-July-14

In order for the accepted papers to be published in the conference proceeding, the authors are required to register and confirm the payment for the registration by August 15th.

18-July-14

Please accept our apology for the delay in disclosing the list of the accepted papers.

The list of the papers is enclosed here. All authors whose paper have been accepted will also be notify individually by emails.

16-July-14

ICADL2014 Registration system is now open.

16-June-14

Notes on current political situation (Updated)

As you might be aware of the political situation in Thailand through various news coverage, please rest assured that this has minimal effect toward the daily lives in Thailand.

The ICADL2014 conference will be held in Chiang Mai, a city in northern Thailand. There are direct flights to Chiang Mai International Airport or with a single-stop at Suvarnabhumi Airport which is in the outskirt of Bangkok.

13-May-14 Authors, who have not yet submitted the abstract, are welcome to submit the full papers in Springer Verlag format by June 15, 2014
13-May-14 Authors of the selected best papers will be invited to submit the extended versions of their papers to be published in "Chiangmai Journal of Science" which are indexed by ISI
31-Mar-14 Abstract submission deadline has been extended to 10-May-14
ICADL 2014 – The International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries

Theme – The Emergence of Digital Libraries Research and Practices

Valuable and rapidly increasing volumes of data are produced or transformed into digital form by all fields of sciences, humanities and social sciences. Over the past ten years the digital libraries community in Asia-Pacific has developed good practices and interdisciplinary research, providing significant results such as conceptual models, added value infrastructures, digital contents, storage and retrieval tools, standards and services...

More »

Introduction

Call for Paper

ICADL2014 welcomes submissions in the areas that resonate with (but not limited to) the theme of “The Emergence of Digital Libraries Research and Practices”.  The Topics of the conference are divided into 5 areas, of which the “Digital Humanities” is specifically highlighted because it is an emerging issue and the aspect of Asia-Pacific’s digital humanities is quite unique and exclusive which must be valuable for sharing in an international forum...

More »

Organised by

cmu

Faculty of Science

and

Chiang Mai University Library

Partners

kku

sut

tu

ICADL 2014 16th International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries

Computer Science Department, Faculty of Science, Chiang Mai University 239 Huay Kaew Rd., Suthep, Muang, Chiang Mai 50200

Tel: 66-5394-3411     Fax: 66-5389-2281     E-mail: icadl2014@cmu.ac.th

©2014 Chiang Mai University Library. All Rights Reserved.